മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും മെട്രോ വാർത്ത ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്ന ആർ. ഗോപീകൃഷ്ണന്റെ അനുസ്മരണം

മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും മെട്രോ വാർത്ത ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്ന ആർ. ഗോപീകൃഷ്ണന്റെ അനുസ്മരണം എറണാകുളം പ്രസ്ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ മുൻകേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രൊഫ. കെ. വി. തോമസ് നിർവഹിക്കുന്നു.

പ്രസ് ക്ലബ് ട്രഷറർ മനു ഷെല്ലി, പ്രസിഡൻറ് എം. ആർ. ഹരികുമാർ , ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ , സെക്രട്ടറി എം. സൂഫി മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സമീപം.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *