ദേശീയ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന ‘അദൃശ്യ നിരീക്ഷണ കാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം’ സെമിനാറിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു